Frankentalent2Frankentalent2

Home » Bijles

Bijles

Voor scholieren en studenten die hun Nederlands op een hogerBijles Nederlands leren Apeldoornniveau willen brengen verzorgt FrankentaleNT2 op vakkundige en enthousiaste wijze cursussen op maat.

Voor  leerlingen van o.a. vmbo, havo, vwo, mbo en hbo zijn er cursussen om taalniveau 1F, 2F, 3F, of 4F te bereiken. (Europees Referentie Kader A2, B1, B2, C1 en C2).
Bijles cursus Nederlands

Tijdens de cursussen kan gewerkt worden aan bijvoorbeeld de spelling van de werkwoordsvormen, de spelling in het algemeen, de grammatica, de zinsbouw en stijl, de woordenschat, het schrijven van brieven etc.

Deze cursussen zijn ook zeer geschikt voor volwassenen die hun Nederlands bij willen spijkeren.

Neem contact op voor meer informatie of een gratis intakegesprek.

 


Translate »